Prava i prednosti članova
Za članstvo u Društvo invalida Poreč potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti ili nalaz i mišljenje te fotografiju na temelju koje se izrađuje članska iskaznica. Prava koja se ostvaruju ovisno o postotku invalidnosti kao član Društva su slijedeća:
GODIŠNJA NAKNADA ZA CESTE PRI REGISTRACIJI OSOBNOG AUTOMOBILA
- Ne plaćaju osobe s tjelesnim oštećenjem najmanje 80% kao i nižim postotkom, ali najmanje 60% ako se odnosi na oštećenje donjih ekstremiteta ( članak 62. Zakona o cestama, NN broj 100/96)
(pravo se ostvaruje putem pismenog zahtijeva uz prilog dodatne dokumentacije : – kopija prometne, – kopija knjižice vozila, – rješenja o postotku tj.oštećenja, – OIB, – na adresu: MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, Uprava za cestovni promet 10000 Zagreb, poslati preporučenu pošiljku).
CESTARINE ZA UPORABU CESTA (MOSTA,TUNELA I SL)
- Ne plaćaju iste osobe s invaliditetom i pod istim uvjetima, a temeljem prethodnog citiranog Zakona.
(pravo se ostvaruje putem pismenog zahtijeva uz prilog dodatne dokumentacije: – rješenje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, – kopija osobne, – fotografija (1 kom) – na adresu; Hrvatske autoceste d.o.o., Jadranska avenija 6, 10250 Lučko)
ZNAK PRISTUPAČNOSTI
- Pravo na znak pristupačnosti stječe i osoba s invaliditetom koja ne posjeduje auto već navedeno tjelesno oštećenje na temelju Pravilnika o znaku pristupačnosti temeljem odredbe članka 40. Stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 105/2004
(pravo se ostvaruje putem pisanog zahtijeva uz prilog dodatne dokumentacije: – rješenje o postotku tjelesnog oštećenja ili nalaza i mišljenja komisije, – 1 fotografija, – fotokopija osobne iskaznice – na adresu Istarska Županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo,promet i infrastrukturu, M.B.Rašana 2/4, 52000 Pazin)
PRAVO NA GRADSKO PARKIRALIŠTE POREČ (kartica)
- Pravo na besplatno godišnje korištenje gradskog parkirališta Poreč ostvaruje se temeljem članske iskaznice društva invalida, ali samo za tjelesno oštećenje veće od 60%
ČLANSKE POGODNOSTI U HAK- u
- Hrvatski auto klub odobrio je članovima udruga osobama s invaliditetom povlasticu kod učlanjenja u HAK na način da plaćaju umanjenu članarinu od 50% popusta. Pravo ostvaruju osobe s tjelesnim oštećenjem od 60% i više koje same upravljaju vozilom, vlasnici vozila koji zbog tjelesnog oštećenja ne mogu upravljati vozilom, te roditelji ili skrbnici koji vlastito vozilo koristi za zadovoljavanje potrebe te osobe.
ČLANSKA POGODNOST TELEVIZIJSKE PRETPLATE
Odlukom Hrvatske radiotelevizije od 2002 g. pravo na olakšicu od 50% pri plaćanju RTV pristojbe ostvaruju:
- Osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenje-članovi udruge
- Osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječiju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80% – članovi udruge
- Invalidi s dijagnozom : paraplegija, tetraplegija, multipla skleroza, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80% – članvi udurge
Pravo oslobođenja plaćanja pristojbe ostvaruju:
- 100% slijepe osobe
- Invalidi l i ll grupe (100% invaliditeta) koji primaju primaju prenadležnosti kao ratni vojni invalidi i invalidi policije
- Bolesnici koji se liječe dijalizom bubrega
Povlastice se ostvaruju putem udurga uz predočenje : – preslik rješenja o tjelesnom oštećenju i jedne uplatnice RTV pristojbe.
ČLANSKE POGODNOSTI U GRADSKOJ KNJIŽNICI, KINO, KAZALIŠTE
Članovi Društva invalida Poreč mogu koristiti usluge gradske knjižnice Poreč bez naknade.
Članovi Društva invalida mogu ostvariti popust na kino i kazalište Poreč tj:
Za kino predstave:
- Osobe s invaliditetom 15,00 kn
- Pratitelji osoba s invaliditetom 15,00 kn
- Osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica ( besplatno )
Za kazališne predstave:
- Osobe s invaliditetom 30,00 kn
- Pratitelji osoba s invaliditetom 30,00 kn
- Osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica ( besplatno )
Ove povlastice mogu se ostvariti uz predočenje članske iskaznice Društva.
ČLANSKE POGODNOSTI MANIFESTACIJA
Članovi društva mogu u prostorijama Društva dobiti godišnje karte za :
- Rukometne utakmice koje dodjeljuje Rukometni klub Poreč
- Nogometne utakmice koje dodjeljuje Nogometni klub Jadran
- Odbojkaške utakmice koje dodjeljuje Odbojkaški klub Poreč