Uklanjanje arh. barijera
Grad Poreč je najvećim svojim dijelom nepristupačan za osobe sa invaliditetom, što uvelike otežava život svima koji imaju probleme u kretanju. Kako bi se ova situacija barem donekle izmijenila Društvo invalida nastoji permanentno ukazivati na navedenu problematiku i sudjelovati u iznalaženju pozitivnih rješenja. Ostvarivanje ovog projekta manje je vezan uz financijska sredstva, više uz ljudsku ekipiranost i neprestano praćenje tajništva raznih izgradnji i rekonstrukcija u gradu.
Ciljevi:
- uklanjanje svih prostornih barijera u gradu Poreču
- stvaranje tolerantnog i prihvačajućeg stava u svijesti i pristupu osobama s invaliditetom, kako pojedinaca na određenim poslovnim i društvenim mjestima, tako i cijelih društvenih grupacija odgovornih za život društvene zajednice