Članstvo
Članovi
Član Društva pod jednakim uvjetima može postati osoba s invaliditetom i ostale osobe koje su voljne raditi na provedbi ciljeva i zadataka Di-Poreč. Redoviti članovi su osobe s invaliditetom koje plaćaju članarinu i mogu biti birani u sva tijela društva ako su stariji od 18 godina. Malodobne osobe i osobe s invaliditetom uzrokovan mentalnom retardacijom zastupaju roditelji koji ravnopravno sudjeluju u radu društva.
Za upis u članstvo potrebna je sledeća dokumentacija:
- Rješenje od invalidske komisije o stupnju i postotku invalidnosti
- Rješenja o (tuđa njega i briga,roditelj njegovatelj ili slična ostvarena prava) ukoliko ste ih ostvarili
- Jedna mala slika
Na osnovu rješenja o stupnju invalidnosti Dip Poreč posreduje u ostvarivanju prava na određene povlastice koje ostvaruju osobe s invaliditetom.
Potporni članovi
Osim redovnih članova i roditelja koji u Društvu zastupaju djecu, članovi Društva mogu biti i obitelji redovnih članova,stručni djelatnici,osobe iz javnog života i druge zainteresirane osobe koje svojim stručnim i dragovoljnim radom,te materijalnim doprinosom pomaže u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Potporni članovi ne mogu biti birani u radna tijela društva.
Počasni član
Skupština Društva donosi odluku o imenovanju počasnog člana Društva na temelju posebnih zasluga i doprinosa Društvu.