Društvo invalida Poreč
Društvo invalida Poreč, od osnivanja 1998. godine, ima status jedine lokalne udruge koja okuplja osobe sa invaliditetom različite etiologije, sa područja gradova Poreča, Novigrada i okolnih općina, te nastoji u zajednici zadovoljiti njihove potrebe i pomoći u ostvarivanju njihovih prava.
Kad smo bili...
19.02.2011
Na sajmu
Trening
Na okupu
Radionice
arrow pointing down