Tijela upravljanja
Društvo invalida Poreč, Vukovarska 9 pp 124, 52440 Poreč
IBAN HR2823400091118004653 PBZ POREČ
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Tel. ++385 52 425 11
Radno vrijeme tajnice od 09:00h - 13:00h
- Tijela upravljanja Društvom
- Skupština
- Izvršni odbor
- Predsjednik
- Tajnik
- Nadzorni odbor
Predsjednik Društva
- Tihana Mikulčić
Članovi Izvršnog odbora
- Nataša Basanić Čuš
- Sandra Brečevac
- Ljubica Devetak-Prokeš
- Gordana Jašić
- Tihana Mikulčić
Tajnica Društva
- Sandra Brečevac Tel. ++385 99 425 1192
Nadzorni odbor
- Jerko Lovrić
- Željko Zelić
- Mirko Rimanić