imageLoader
Nova ortopdeska pomagala

Društvo invalida Poreč (DIP) je odlukom predsjedništva udruge nabavilo ortopedska pomagala koja će biti u posjedu Društva, a postati dijelom posudionice pomagala za članove i članice Društva invalida Poreč. Kako je DIP udruga koja ima za cilj unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom u našem gradu tako je i mogućnost da se dobije na korištenje pomagalo od Društva jedno od nastojanja u tom cilju. Pomagala Društva su nabavljena od sredstava novogodišnje lutrije DIP-a stoga još jednom zahvaljujemo svim Porečanima ali i svim drugima koji su kupnjom listića već tradicionalne novogodišnje lutrije DIP-a pomogli članovima/cama Društva kojima je to najpotrebnije. Podsjećamo da se novogodišnja lutrija organizira prvenstveno za djelomično financiranje rada Mobilnog tima DIP-a . Upravo Mobilni tim prepoznat je među članovima i članicama kao jedna od najvrjednijih aktivnosti DIP-a. Mobilni tim usmjeren je pomoći najranjivijim članovima i članicama Društva invalida Poreč u njihovu domu. Korisnici/ce Mobilnog tima DIP-a su osobe sa 100 % invaliditetom koje su potpuno ovisne o tuđoj pomoći u kretanju, često su vrlo izolirane i same, zbog same prirode svojih problema. To su osobe koje najčešće iz različitih, uglavnom opravdanih razloga, nemaju potporu uže ili šire obitelji. Tako Mobilni tim skrbi o ne autonomnim i ovisnim osobama koje nisu u mogućnosti same skrbiti o sebi u svim životnim potrebama i funkcijama. To su ujedno članovi i članice koji nisu u mogućnosti doći na događanja u prostore Društva pa su im posjete i pomoć Mobilnog tima iznimno dragocjene. U svim provedenim i analiziranim anketama o zadovoljstvu radom ovog tima , među članovima Društva invalida Poreč koji koriste usluge Mobilnog tima, jedina je primjedba, odnosno sugestija, u vezi rada ovog tima da bi članovima trebalo ili bi željeli još više posjeta i pomoći Mobilnog tima u kući. U Poreču i okolici Mobilni tim Društva invalida Poreč pruža pomoć najpotrebitijim članovima Društva u obavljanju lakših kućanskih poslova, kupnji namirnica, lijekova, organizira vožnju kod liječnika, obavlja za ovisnu invalidnu osobu razne administrativne poslove, organizira kad god je to moguće odlaske u šetnju ili barem u vrt jer se najčešće radi o osobama koje vrlo teško i vrlo rijetko izlaze.

Sredstva novogodišnje lutrije DIP-a tako su svake godine usmjerena kroz tekuću godinu radu zaposlenika mobilnog tima, gorivu za kombi vozilo DIP-a ali, sukladno mogućnostima, i kupnji ortopedskih pomagala za potrebe posudionice Društva. U Društvu invalida Poreč su tako, temeljem ponuda, upravo nabavljena 2 nova medicinska kreveta s madracima i navlakama, 1 invalidska kolica i 1 toaletna stolica te dva tlakomjera sve u ukupnoj vrijednosti od 18.490,00 kn. Ova pomagala upotpunit će malu posudionicu DIP-a jer su pomagala članovima/cama neprestano potrebni i uvijek se traži 1 pomagalo više. Društvo će stoga nastaviti opremati svoju posudionicu sukladno mogućnostima, a u korist svojih najranjivijih članova i članica.

Zahvaljujemo svim osobama velikog srca koje se godinama uključuju u podršku i pomoć najpotrebitijim članovima na bilo koji način.